top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1. Uděluji tímto souhlas Feedback Group s.r.o. se sídlem Revoluční 8, Praha 1, IČ: 07179260 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje: 

  • Jméno a příjmení

  • E-mail

  • Telefonní číslo apod.

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel marketingový. Údaje budou správcem zpracovány po dobu určenou návštěvníkem webu tj. do odvolání souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním e-mailu na adresu info@stodolaplastovice.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

5. Dle GDPR máte právo:

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět

  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování

bottom of page